Officiersvorming in klare taal

‘Officiersvorming in klare taal’ is niet de eerste en zeker ook niet de laatste publicatie over officiersvorming. Het belang van vorming van officieren is in de loop der tijd altijd onderschreven en heeft ook vandaag de dag volop de aandacht. Elke periode vraagt een eigentijds antwoord op de vraag wat officiersvorming precies is en hoe deze vorming plaatsvindt. Dit boek gaat niet alleen over wat officiersvorming is maar bevat ook praktische handvatten en tips hoe officiersvorming in de praktijk gestalte kan krijgen.

In het eerste deel komt de wetenschap aan het woord. De laatste jaren vindt de deugdethiek naast de plichtethiek en de gevolgenethiek steeds meer ingang in het denken over officiersvorming. Naast een heldere uiteenzetting over de mogelijkheden van een deugdetische benadering komen ook de grenzen daarvan aan bod. Het eerste deel sluit af met een bijdrage over de relatie tussen vorming en sociale veiligheid, twee begrippen die niet los van elkaar zijn te zien.

Het tweede deel in dit boek start met een historische beschouwing over officiersvorming door de jaren heen, met name op het KIM en op de KMA. Het perspectief wordt daarna verbreed door ook naar vorming te kijken van leidinggevenden in de civiele maatschappij aan de Nyenrode Business Universiteit. Ook buitenlandse perspectieven komen aan bod in essays over officiersvorming in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

In het derde deel staan de verhalen centraal. Naast een bijdrage over de vormende waarde en mogelijkheden van verhalen in games en films komen de officieren en opleiders van vandaag aan het woord. In pakkende interviews verhalen zij over de vormende gebeurtenissen in hun leven. Het maakt duidelijk dat vorming zich niet beperkt tot de opleiding, maar altijd en overal aanwezig is.

Tot slot beschrijft het vierde deel het huidige perspectief van de NLDA op officiersvorming. Het belang van kameraadschap en karaktervorming staat centraal en het laat zien hoe het verweven is in alle opleidingen. Het boek sluit af met een actuele kijk op de vorming van officieren zoals die momenteel door de Defensiestaf wordt ontwikkeld.


  • Auteur: Sander Dalenberg, Wim Klinkert, Ineke Dekker-Prinsen, Ilse Folkerts, Wouter Sanderse, Richard Tieske
  • ISBN: 9789087284299
  • Reeksnaam: LUP Academic
  • Verschenen: 01-09-2023
  • Leverbaar: Uitverkocht
  • Druk: 1e druk
  • Productvorm: Zachte kaft
  • Taal: Nederlands
  • Uitgever: Leiden University Press
  • Aantal paginas: 290
€ 29,99